DENNÍ SVÍCENÍ

Provádíme montáž LED světel na denní svícení.

Dodatečné instalování LED světel pro denní svícení nejsou obyčejné ledky umístěné na předním nárazníku, jak si mnoho motoristů myslí. Tyto světla musí mít příslušnou homologaci, musí být správně zapojená a odpovídajícim způsobem namontována do nárazníku automobilu. Proto nedoporučujeme montáž světel pro denní svícení svépomoci a nebo jejich nákup u neprověřených prodejců. Jinak riskujete pokutu.

VÝHODY DENNÍHO SVÍCENÍ

- automatické rozsvícení - nehrozí vám že zapomenete rozsvítit světla

- nižší spotřeba LED světel - proto i nižší spotřeba vozidla

- delší životnost žárovek v hlavních světlech

- dlouhodobá životnost LED světel

Všechny světla pro denní svícení musí splňovat homologační předpisy EHK/OSN č.48, se zákona č. 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích, pozměněný zákonem č. 411/2005 sb.

NA CO SI DÁT POZOR

Nejčastější chybou je použití levnějších pozičních světel v domění že se jedná o světla pro denní svícení.NENÍ TOMU TAK! Při použití pozičních světel se vystavujete možnosti pokuty.

HOMOLOGOVANÁ LED SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ  mají speciální LED čipy s vysokým výkonem. Doklad opravňující k používání světel k dennímu svícení je označeno znakem RL ( Running Lights). Tento znak je vylisovaný na krycím skle světla. Pokud na světle tento znak RL není, jedná se o mnohem levnější poziční světla, která jsou sice homologovaná ale nesplňují předpisy EHK/OSN č.48 jsou to jen světelné sety osázené běžnými diodami, proto nemohou sloužit jako světla pro denní svícení.

Další chybou může byt jejich umístění a správná montáž. Ta se sice nikde nekontroluje, ani nezapisuje do TP ale musí být provedena dle norem, které určují jejich umístění a elektrické zapojení.

PRAVIDLA PRO SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ

- na jedno vozidlo se umísťují dvě světla která svítí v bílem spektruVýsledek obrázku pro montáž led světel na auta

- světla musí být umístěna maximálně 400 mm od bočního obrysu vozidla

- vzdálenost světel od sebe musí být minimálně 600 mm

- světla musí být umístěna ve vodorovné rovině minimálně 25 mm a maximálně 15 mm nad vozovkou

- světla se rozsvěcují automaticky po nastartování a vypínají se po vypnutí motoru a nebo rozsvícení obrysových světel

SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ NEMOHOU SVÍTIT ZÁROVEŇ S HLAVNÍMI SVĚTLOMETY.

Výsledek obrázku pro montáž led světel na autaVýsledek obrázku pro montáž led světel na autaVýsledek obrázku pro montáž led světel na auta

Digitalizace VHS na DVD | Skenování diapozitivů, Skenování negativů |